Mai, tắc kiểng cho thuê giá trăm triệu đồng
Kinh tế