Hải đội 1 phối hợp bắt giữ gần 160 kg pháo lậu
Xã hội