Chợ sâm Ngọc Linh thu về gần 5,7 tỷ đồng trong 3 ngày
Xã hội