Vệt dầu rải dài trên đường, hàng chục người đi xe máy ngã nhào ở Hải Phòng
Xã hội