Mỗi tháng sẽ có 47 ngày vì Mặt Trăng đang ngày càng rời xa Trái Đất
Khoa học - Công nghệ