Có 55 người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 số 146 ở Hà Tĩnh
Xã hội