Khẩu súng có đạn trong ba lô khách mang lên máy bay ở Tân Sơn Nhất
Xã hội