Thủ lĩnh đối lập Venezuela có thể sắp gặp Ngoại trưởng Mỹ
Thế giới