Trung Quốc quyên góp 40 tấn thiết bị y tế cho Indonesia
Thế giới