Vốn ở đâu để ACV đầu tư cùng lúc tại sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành?
Xã hội