Bị phạt vì tung tin 'dự họp khẩn với Chủ tịch Hà Nội'
Pháp luật