2 cầu thủ Đình Trọng, Văn Toàn cười đến mức có... cơ bụng 8 múi vì xem "Running Man"
Giải trí