Real thảm bại bởi người cũ; Juventus ôm hận phút 90
Thể thao