TP.HCM: Giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức để hỗ trợ người lao động 1 triệu đồng/tháng
Xã hội