Giả vờ mua nhà, đất để đánh tráo chiếm đoạt sổ đỏ
Ảnh