Chuyên gia LHQ: 'Bài học đẩy lùi dịch SARS của Việt Nam có giá trị lúc này'
Thế giới