Bán được 15.000 chiếc trong 1 tháng, chiếc SUV này có gì hấp dẫn đến vậy?
Kinh tế