Sẽ hoàn tất tháo dỡ nhà xây sai phép của nguyên chánh thanh tra xây dựng quận 10
Xã hội