Quảng Ngãi: Hơn 40.000 người sẽ tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu
Sức khỏe