Cháy lớn ở tòa nhà dầu khí, nhiều người mắc kẹt, 1 người tử vong
Xã hội