Klopp đá đểu M.U: "Chỉ chăm chăm phòng ngự. Chẳng có mấy cơ hội"
Thể thao