Hoang lạnh khu tái định cư thuỷ điện lớn nhất Nghệ An chỉ 3 hộ sinh sống
Xã hội