Straitstimes: Ông Mahathir từ chức, bước đi chiến thuật để ngăn chuyển giao quyền lực
Kinh tế