Ông Nguyễn Đức Chung: Nhật Cường làm dịch vụ công là cái khó nhất
Xã hội