Nam sinh bị sét đánh tử vong khi trú mưa dưới gốc cây
Xã hội