Đá quý hàng trăm triệu đồng được bày bán tại hội chợ xuân phố núi
Xã hội