Tổng thống Maduro khẳng định vẫn kiểm soát Venezuela, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ
Thế giới