Ngâm chân rất thoải mái, tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người đặc biệt cần chú ý nếu không muốn bệnh tật bủa vây
Văn Hóa - Giáo Dục