Đàm phán hạt nhân bế tắc, 'chuyện tình’ Trump - Kim đã đến hồi kết?
Thế giới