Tiêm kích Su-57 Nga lần đầu hoàn thành bài bay thử nghiệm hoàn hảo
An ninh - Quốc phòng