Thanh Hóa: Phát hiện lựu đạn, súng tự chế, kiếm trong bao tải bên vệ đường
Xã hội