Công an trích xuất camera làm rõ cái chết của người đàn ông bên vệ đường
Xã hội