Tỷ phú Trần Bá Dương từng bước mua 50% vốn HVG của ‘vua cá tra’ Dương Ngọc Minh
Thế giới