Bệnh nhân thứ 148 đã đến nhiều quán cafe ở Hà Nội
Xã hội