Đoàn Văn Hậu có pha kiến tạo đầu tiên trong màu áo SC Heerenveen
Thể thao