Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng chinh chiến ở Trung Đông
Thế giới