Ngân hàng trung ương Anh quyết định duy trì lãi suất thấp kỷ lục
Thế giới