Triều Tiên gọi Trump là 'ông già thiếu kiên nhẫn'
Thế giới