Giá lập đỉnh 49 triệu đồng/lượng, dân xếp hàng mua vào
Kinh tế