Bệnh viện Bạch Mai: Giám sát hàng trăm người bệnh, nhân viên y tế đến học tập, điều trị
Khoa học - Công nghệ