'Fan cuồng' MU: ''Mọi người đều nói tôi phải vượt qua Van Dijk''
Thể thao