Bắt nam thanh niên vào tiệm vàng vờ mua rồi cướp
Pháp luật