Hàng trăm người chen lấn ở Big C Go Quảng Ngãi giữa dịch Covid-19
Xã hội