Điểm lại những pha "bẻ" lyric của các đấu thủ tại vòng Knock-out Beck’Stage Battle Rap: RichChoi, Đại Vũ, Linh Thộn ai bẻ lái "gắt" hơn?
Giải trí