Nội Bài đón 425 hành khách về nước trước khi dừng nhập cảnh
Xã hội