Chuyện họp lớp ngày Tết: Gặp nhau là để vui vẻ ôn lại chuyện cũ chứ không phải nơi cạnh khóe, so bì ai hơn ai!
Văn Hóa - Giáo Dục