Chào đón hơn 30 cán bộ, bác sĩ từ Nam Sudan về nước
An ninh - Quốc phòng