Học cách chế tạo pháo, một học sinh lớp 7 bị nổ cháy sém mặt
Xã hội