Tuyên dương vận động viên CAND xuất sắc năm 2019
Thể thao