Có gì trong “gói Covid-19” giá 77 ngàn đô của khách sạn Thụy Sĩ?
Kinh tế